กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกักตัว 14 วัน นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร ลูกจ้างจะได้เงินหรือไม่

25 July 2021

มีแฟนเพจถามเข้ามาว่า

” กรณีที่มีอาการต้องสงสัยว่าติด COVID– 19 บริษัทให้กักตัว 14 วัน พนักงานจะได้รับค่าจ้างหรือไม่?” 😊🤓

ผมขอให้ความเห็นโดยแยกเป็นประเด็นดังนี้ครับ

  1. การที่ลูกจ้างต้องสงสัยเป็นโรค COVID– 19 และต้องกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าระวังอาการเพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วย(ข้อมูลจากการตรวจสอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 32 เมื่อลูกจ้างแจ้งการใช้สิทธิลาป่วยโดยชอบต่อนายจ้างแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยตลอดระยะเวลาที่ลา ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 57
  2. กรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างครบ 30 วันทำงานแล้ว ลูกจ้างอาจใช้สิทธิหยุดพักผ่อนได้ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 30 กรณีที่ลูกจ้างไม่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) หรือให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (No Work No Pay) ก็ได้

 

แม้ว่า Work Hard, Play Harder ยังเป็นสโลแกน ที่ดี แต่ในปีนี้เราเปลี่ยน activity ที่ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและปลอดภัยกับสุขภาพด้วยจะดีกว่าครับ

ความปรารถนาดี

ทนายหนุ่ม

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า ดูน้อยลง