กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานโพสต์บ่นว่าอยากลาออกใน Facebook นายจ้างให้ออกจากงานจริง กรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

19 June 2021

เป็นกรณีศึกษาที่อ่านไปก็งงไปกับกรณีที่ว่าลูกจ้างโพสต์บน Facebook และTimeline ของตัวเอง ในทำนองบ่นว่าอยากลาออก ท้อแท้กับงาน และชีวิต แล้วเพื่อนร่วมงานแคปหน้าจอไปให้นายจ้างดู ต่อมานายจ้างมีหนังสือไปถึงลูกจ้าง โดยแจ้งว่า

” ตามที่ท่านประสงค์จะลาออกโดยการโพสต์แสดงเจตนาลาออกใน Facebook เมื่อวันที่… นั้น บริษัทอนุญาตให้ท่านลาออกและให้มีผลในวันที่….”

ซึ่งเกิดเป็นคำถามว่าหากมีการโพสต์ใน Facebook ว่าอยากลาออกจะถือเป็นการแสดงเจตนาลาออกหรือไม่ ขอตอบตามหลักกฎหมายดังนี้

การลาออก คือ การบอกเลิกสัญญาจ้างของฝ่ายลูกจ้างต่อนายจ้าง เมื่อแสดงการลาออกต่อนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง ไม่วาจา ไลน์ อีเมลหรือเป็นหนังสือมีผลหมด (เทียบฎีกาที่ 10161/2551)

ดังนั้นการโพสต์ Facebook ว่าเบื่ออยากลาออกใน Facebook ของตนเอง ไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนากับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างแต่อย่างใด จึงไม่มีผลเป็นการลาออก การที่นายจ้างมีหนังสือให้ออกอย่างนี้ถึงต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน

แต่อ่านอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งย่ามใจ ไปด่านายจ้างหรือโพสในทำนองที่ทำให้บริษัทเสียหายนะคะเพราะในกรณีเช่นว่าก็ถูกเลิกจ้างมาแล้วหลายกรณีและเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายใหม่ต้องเสียค่าชดเชย (ฎ.4206/2560)

ใครอยากอ่าน กรณีอื่นๆ ไว้เลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะ

————- 💙

 

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า ดูน้อยลง