กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเสนอให้ลาออกจากงานเอง แบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

19 June 2021

เชื่อว่าคำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเพราะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

ในกรณีที่นายจ้าง เรียกมาคุยและเสนอให้ลาออกโดยแลกกับเงินช่วยเหลือบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นคำถามคาใจลูกจ้างหลายราย

คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวแบบนี้ค่ะ

หากการเสนอให้ลูกจ้างลาออกไม่ว่าจะด้วยพิษเศรษฐกิจ สภาพการดำเนินการของบริษัทหรือ ประวัติการทำผิดวินัยของลูกจ้างเอง ถ้าการเสนอนั้นไม่ได้เป็นการบีบบังคับ ข่มขู่ กดดัน หลอกลวง ลูกจ้างได้พิจารณาถี่ถ้วนแล้ว จึงยื่นลาออกเพื่อแลกรับกับข้อเสนอดังกล่าวแบบนี้ “นายจ้างไม่ผิดกฎหมาย และข้อตกลงดังกล่าวบังคับใช้ได้ ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง”

นั่นก็เป็นเพราะว่า ลูกจ้างบางท่านที่อาจจะมีประวัติทางวินัยไม่อยากให้เป็นเรื่องราวถึงขั้นฟ้องร้องเลยยอมรับข้อเสนอดังกล่าวหรือบางท่านมองแล้วว่า ไม่อยากเป็นความและ อยากได้รับการชำระเงินเป็นกลุ่มแรก เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะการพิจารณาดังกล่าว ลูกจ้างเองอาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเวลาสิทธิตามกฎหมายแรงงานซึ่งคำนวณจากอะไรก็ดูจากค่าชดเชยตามอายุงานและเงินอื่นๆอันพึงได้รับตามกฎหมาย ส่วนจะมีอะไรบ้างกดติดตามในเพจได้เลยนะคะเราอัพเดทกันอยู่เรื่อย ๆค่ะ

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า