กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา ต่อสัญญาไปเรื่อยๆ เลิกจ้างเมื่อไหร่ ระยะเวลาคิดค่าชดเชยนับรวม

19 June 2021

โพสต์เรื่องนี้ไปแล้วหลายครั้งแต่อยากจะย้ำให้เธอนั้นมั่นใจอีกสักครั้งว่า…
สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาและต่อสัญญาไปเรื่อยๆเมื่อเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ระยะเวลาการทำงาน นับรวมเพื่อนำมาคำนวณค่าชดเชย (อ้างอิง ฎ.3116/2544)
มีบางบริษัทที่ก่อนต่อสัญญาใหม่จะเว้นไว้ 30 วัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันและหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชย ตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานจริง คิดไว้ว่ารอดแน่ๆไม่นับระยะเวลารวม ไม่เสียค่าชดเชยเยอะ บอกไว้เลยว่าอาจไม่รอดเช่นกัน

เพราะหากงานของบริษัทไม่ได้เป็นงานโครงการหรือตามฤดูกาล กรณีนี้หากมีการเลิกจ้างและลูกจ้าง ใช้สิทธิ์ทางศาล ศาลก็จะมองจากเจตนาในการจ้างงาน เพื่อคุ้มครองการทำงานโดยสุจริตของลูกจ้าง และเจตนาที่แท้จริงของการจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 20

ดังนั้นการแบ่งคนให้เหมาะกับลักษณะสัญญาแต่ละประเภทจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่จะต้อง จัดการวางแผน การใช้งานให้เหมาะสม เพื่อ ไม่ให้เกิดค่าชดเชยไม่ใช่การเลี่ยงบาลีเพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

————– 💙
ติดต่องานขอทราบค่าบริการ
💬คดีความ
💬ที่ปรึกษากฎหมายครับ
💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
💬 VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ทาง Labour.clinique@gmail.co