กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลาออกไม่บอกล่วงหน้า นายจ้างสามารถฟ้องได้นะ…!!!

19 June 2021

บางคนก็ถามมาด้วยความกังวล แต่บางคนก็เล่า ด้วยความย่ามใจว่า แม้ว่าลาออกไม่บอกล่วงหน้า นายจ้างก็ไม่ฟ้องหรอก หรือนายจ้างฟ้องไปก็ไม่ชนะเพราะว่าศาลแรงงานคุ้มครองแรงงานอยู่แล้ว

ลูกจ้างท่านไหนที่คิดอย่างนี้อยู่ อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวนะคะ เพราะตามหลักกฎหมาย แม้การลาออกนั้นลูกจ้างสามารถแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวได้ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากนายจ้าง

แต่อย่างไรก็ตาม หากการลาออกโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของลูกจ้าง ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างก็ถูกฟ้องได้

มีตัวอย่าง ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 10614/2558

ลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้นายจ้างเตรียมการสรรหาคนมาทำงานแทน การที่ลูกจ้างลาออก หากทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างโดยคดีนี้ ศาลแรงงานตัดสินให้ลูกจ้างที่ลาออกไม่ถูกต้องจ่ายค่าเสียหายให้นายจ้างจำนวน 8,500 บาท (จากที่นายจ้างฟ้อง 570,082 บาท )

ฉะนั้น หากลูกจ้างคิดจะลาออก ก็ควรบอกกล่าวให้นายจ้างได้ทราบด้วย เช่นเดียวกับที่นายจ้างจะเลิกจ้างก็ต้องบออกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเช่นกัน

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า