กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานบริษัทเลิกจ้างเพราะลูกจ้างตั้งครรภ์ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่

19 June 2021

เป็นอีกเรื่องที่ถามกันเข้ามาบ่อยมากๆ ด้วยเรื่อง

  1. บริษัทเลิกจ้างเพราะลูกจ้างตั้งครรภ์ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่
  2. ในสัญญาที่ลูกจ้างลงนามไว้และระเบียบข้อบังคับบริษัทมีกำหนดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าตั้งครรภ์ต้องลาออกไปเองแบบนี้ถือว่าลูกจ้างให้ความยินยอมตั้งแต่ต้นแล้วหรือไม่

คลินิกกฎหมายแรงงานขอเสนอดังนี้ เรามาฟังกันชัดๆเลยนะคะ

มาตรา 43 พรบ. คุ้มครองแรงงาน กำหนดว่า “ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์”

การกำหนดเรื่องให้เลิกจ้างเพราะตั้งครรภ์ไว้ในสัญญาหรือข้อบังคับบริษัทและลูกจ้างลงนามไปแล้วก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เพราะถือเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องห้ามชัดแจ้งโดย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สัญญาข้อดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะ และหากเลิกจ้างเพราะการตั้งครรภ์ นายจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชย ตามระยะเวลาที่ลูกจ้างได้ทำงานต่อเนื่องกันมาในมาตรา 118 พรบ.เดียวกัน

ดังนั้นในกรณีที่สอบถามเข้ามานี้ว่าควรทำอย่างไรเราแนะนำว่า ให้คุยกับ HR ไปเลยว่าข้อสัญญาดังกล่าวบังคับใช้ไม่ได้หากประสงค์จะเลิกจ้างก็ให้ตกลงเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือตามที่ตกลงร่วมกันได้ค่ะ

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

 

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า