กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างสั่งย้ายงานเเล้วให้เริ่มทดลองงานใหม่ หากเลิกจ้างระยะเวลาทำงานนับตั้งเเต่ต้นไหม

19 June 2021

เป็นอีกหนึ่งปัญหาในทางปฏิบัติที่เจอบ่อยมาก และเกี่ยวพันมาจากเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสายการทำงาน คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสายการทำงาน จะมีการทดลองงานใหม่ได้หรือไม่และอายุงานนับต่อไหม

คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้

1.อายุงานยังคงนับต่อเนื่องแม้มีการโยกย้ายตำแหน่งงาน โดยให้นับระยะเวลาทำงานติดต่อกันตั้งแต่ทำงานจนถึงวันเลิกจ้าง นอกจากจะนับเวลาทำงานตามความเป็นจริงแล้ว ยังให้นับวันหยุดวันลา หรือ วันที่นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานรวมเข้าไปด้วย ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 19 ฉะนั้น วันที่ลูกจ้างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ไป จึงไม่นับรวมเข้าไปด้วย เพราะมิใช่วันที่ลูกจ้างทำงาน ตามความเป็นจริง เมื่อมีการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118

2.สั่งให้ทดลองงานในตำแหน่งใหม่ที่ถูกโยกย้ายไปได้หรือไม่?? ในข้อนี้กฎหมายไม่เคยกำหนดในเรื่องของการทดลองงานไว้ ดังนั้นถ้าทางบริษัทจะจัดให้มีการทดลองงานสำหรับตำแหน่งใหม่ไปด้วยก็ทำได้ แต่หากไม่ผ่านทดลองงานก็ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 อยู่ดี จะอ้างว่าตำแหน่งงานใหม่นับหนึ่งใหม่ไม่ได้

 

มีบางคอมเมนท์ที่บอกว่าเพจเราทำ Content เพื่อฝั่งลูกจ้างเท่านั้น ไม่ให้ความรู้ของนายจ้างเลย ขออธิบายไปในโพสต์นี้ทีเดียวเลยละกันว่าในทุกเรื่องที่เราเขียนนั้น***หากพิจารณาดีๆจะมีทั้งมุมของนายจ้างและลูกจ้างสะท้อนในเรื่องนั้นๆเสมอ*** ยกตัวอย่างเช่น เราเขียนเรื่องการลาออกว่า ลูกจ้างมีสิทธิลาออกโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อน แต่หากการลาออกที่ผิดระเบียบนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ หรือจะเป็นเรื่องเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หากนายจ้างไม่อยากจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าก็บอกกล่าวล่วงหน้าให้ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 😊

 

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

 

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า