กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานสงสัยไหม เริ่มงานหลังอายุ 60 ปี และสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานแล้ว จะสามารถเกษียญได้อีกไหม

20 May 2021

คำถามเรื่องเกษียณนี้ มีแฟนเพจหลายคน ถามเข้ามาเกี่ยวกับการเริ่มงานหลังอายุ 60 ปี ว่าหากประสงค์จะเกษียณจะทำได้หรือไม่ เพราะข้อบังคับก็ให้เกษียณได้เมื่ออายุ 60 ปี  แล้วถ้าเริ่มงานหลังอายุ 60 ล่ะ…!!! จะสามารถเกษียณได้อีกไหม

คลินิกกฎหมายแรงงาน ขอตอบดังนี้

1.สามารถขอเกษียณได้ เนื่องจาก พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 118/1 กำหนดว่าให้ลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์แสดงเจตนาเกษียณอายุได้ซึ่งเท่ากับว่าลูกจ้างสามารถแสดงเจตนาต่อนายจ้างเพื่อเกษียณอายุได้และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามอายุการทำงาน

          และเมื่อแสดงเจตนาเกษียณต้องทำอย่างไรในส่วนนี้กฎหมายไม่ได้บอกจึงสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของทางวาจาและทำเป็นหนังสือแต่แนะนำว่าให้ทำเป็นหนังสือและเก็บหลักฐานไว้จะดีกว่า โดยหลังจากแสดงเจตนาแล้ว ลูกจ้างยังต้องทำงานและคงความเป็นลูกจ้างอยู่อีก 30 วันนับแต่วันแสดงเจตนานะคะ

»ส่วนกรณีนายจ้างไม่จ่ายทำอย่างไรได้บ้างคำตอบคือสามารถร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือฟ้องศาลแรงงานค่ะ«

2.ข้อเสนอแนะหากประสงค์จะจ้างพนักงานที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ควรจะจ้างเป็นแบบที่ปรึกษามากกว่าที่จะจ้างในลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า