กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างทำผิด พนักงานร้องเรียนจึงถูกเปรียบเทียบปรับ แบบนี้ไม่ได้นะ !!!!

11 May 2021

ล่าสุดเจอกรณีนึงที่นายจ้างเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายแรงงานและลูกจ้างร้องเรียน ต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงานได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจึงได้เปรียบเทียบปรับ และหลังจากเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้ว นายจ้างจึงออกหนังสือแจ้งว่าให้ลูกจ้างรับผิดชอบในค่าปรับดังกล่าวพร้อมเรียกเอากับผู้ค้ำประกันของลูกจ้างอีกด้วย!!

บอกตรงๆ ฟังแล้วอยากเอาขาขึ้นมาก่ายหน้าผาก.. ไม่ต้องใช้หลักกฎหมายใดๆเลยแม่คุณเอ๋ย ถ้านายจ้างรายดังกล่าวมีสติครบถ้วน ควรจะตรึกตรองได้ว่าความผิดของตนเองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น จะมาโยนให้คนอื่นรับผิดเพียงเพราะเขาไปแจ้งให้ตรวจสอบไม่ได้

“ถ้าให้สมมุติง่ายๆเลย เช่น นาย ก. มีพฤติกรรม ที่ส่อไปทางทุจริต เมื่อมีคนไปแจ้งให้ตรวจสอบปรากฏว่าในนาย ก.ทุจริตจริงๆ เมื่อถูกไล่ออกนาย ก.จึงมาฟ้อง คนที่แจ้งให้ตรวจสอบให้รับผิดชอบ เพราะถ้าไม่แจ้งก็คงไม่มีการตรวจสอบ… เทียบง่ายๆให้เห็นชัดๆแบบนี้ พอนึกภาพตามออกหรือยังคะ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้นเลย แทนที่ตัวนายจ้างเองจะออกโนติสมาเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้าง ควรเอาเวลาที่จะทำเรื่องนี้ ไปใช้กับการจัดการ ทบทวนระบบระเบียบของบริษัทรวมถึงทำความเข้าใจกับลูกจ้างที่เหลืออยู่เพื่อการอยู่ร่วมกัน ยังจะเป็นประโยชน์เสียกว่า”

 

📍📍สรุป 📍📍

 

ลูกจ้างก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องรับผิดเพราะตนไปแจ้งให้มีการตรวจสอบผู้ค้ำประกันก็เช่นกันไม่ต้องกังวลไป ส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมกฎหมายแรงงานจึงมีการเปรียบเทียบปรับ

คลินิกกฎหมายแรงงานขออธิบายให้ฟังดังนี้

1.ความผิดอาญาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ถือเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน

2.การดำเนินคดีอาญากับนายจ้างนั้น ลูกจ้างสามารถดำเนินการได้ 2 ทาง คือลูกจ้างสามารถยื่นร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานทำการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้ว เห็นว่า นายจ้างกระทำความผิดจริง ก็จะมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกกฎหมายก่อน หากนายจ้างฝ่าฝืน พนักงานตรวจแรงงานจะแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจต่อไป หรือลูกจ้างจะแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาต่อศาลอาญาโดยตรงก็ได้ แต่ลูกจ้างจะต้องเลือกเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

3.กรณีที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานจะทำการสอบสวน หากเห็นว่า นายจ้างสมควรจะถูกเปรียบเทียบปรับ เจ้าพนักงานตรวจแรงานจะทำเรื่องเสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งเปรียบเทียบปรับต่อไป

——– 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมายครับ

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

💬 VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง Labour.clinique@gmail.com