กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกรณีมีความเสี่ยงได้รับเชื้อ Covid-19 ระหว่าง WFH นั้น มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่

11 May 2021

คำถามดีมีประเด็นของวันนี้ ก็เป็นเรื่องของการที่บริษัทออกกฎระเบียบว่าให้พนักงาน WFH เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่พนักงานนำงานไปทำที่ร้านกาแฟและปรากฏว่าร้านกาแฟที่ไปนั้น มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ประเด็นว่าหากพนักงานต้องถูกกักตัว หรือโชคร้ายติดเชื้อ COVID-19 ต้องรักษาตัวในระหว่างนั้นพนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างหรือไม่

 

คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้ค่ะ

1.กรณีต้องถูกกักตัว 14 วัน นายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายค่าจ้างในช่วงกักตัวได้ โดยถือว่าการที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยตาม ปพพ.มาตรา 219 ที่ไม่ใช่ความผิดของนายจ้างดังนั้นนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างแต่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างตลอดระยะเวลา ที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานแต่ไม่เกิน 90 วัน  ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ๒๕๖๐

2.หากลูกจ้างติดโควิด จำเป็นต้องพักรักษาตัว ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่มีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน ตามมาตรา 32

ในปีนี้ ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนเรามีเป้าหมายเดียวแล้ว คือเอาตัวรอดให้ได้และยังมีชีวิตต่อไปในปี 2021  เอาใจช่วยทุกคนน้า

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า