กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานหากให้เงินเดือนพนักงานเกินกว่าวุฒิ นายจ้างจะขอเงินคืนได้หรือไม่

7 May 2021

ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของกระบวนการดำเนินการภายในของบริษัท และแนวทางว่าเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปดี เมื่อมีผู้มาสมัครงานตกลงและบริษัทตกลงทำสัญญาจ้าง ไปแล้ว เมื่อตรวจสอบอีกครั้งพบว่าให้เงินเดือนเกินกระบอกเงินเดือนของตำแหน่งงานนั้นๆ จะเรียกคืนเงินเดือนที่ให้ไปเกินได้หรือไม่ และสามารถแก้ไขสัญญาโดยลดเงินเดือนลงมาเลยได้หรือเปล่า

คลินิกกฎหมายแรงงานขอตอบดังนี้ค่ะ

1.เมื่อมีการตกลงตำแหน่งงานและเงินเดือนในสัญญาจ้างแล้วและมีการโอนให้ลูกจ้างตรงตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว  ” ไม่สามารถขอคืนได้”

(เป็นคนละกรณีกับการโอนผิดพลาด เช่นโอนผิดบัญชีเพราะพนักงานชื่อเหมือนกัน หากในกรณีนั้นถือเป็นมิควรได้ นายจ้างมีสิทธิเรียกคืน)

2.เงื่อนไขการจ้างหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาการทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ และการเลิกจ้าง ถือเป็นสภาพการจ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง ต้องให้ลูกจ้างให้ความยินยอมเสียก่อน ดังนั้นหากบริษัทต้องการแก้ไขสัญญาจ้างในเรื่องของค่าจ้างจึงจำเป็นต้องเรียก ลูกจ้างมาคุยและทำความเข้าใจกันเสียใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเว้นแต่ มีการตกลงว่าหากลูกมีคุณสมบัติพิเศษ แต่ลูกจ้างให้เอกสารอันเป็นเท็จทำให้บริษัทเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการจ้าง เช่นบริษัทต้องการจ้างวิศวกรที่มีใบ กว. และลูกจ้างปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตทำให้บริษัทเข้าใจผิด อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่เพียงแต่เรียกเงินคืนหรือปรับเงินลดลงแต่เลิกจ้างก็สามารถทำได้

ลองพิจารณาให้ครบถ้วนก่อนจะไปเรียกเงินคืนหรือขอลดค่าจ้างนะคะ ไม่เป็นผลดีกับนายจ้างเองด้วยประการทั้งปวง ทั้งในเรื่อง คดีความรวมถึงชื่อเสียงและมาตรฐานการทำงานของบริษัท

———- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมาย

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

💬 VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า 😊