กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลาไปตรวจครรภ์ ใช้ลาป่วยหรือลาคลอด

12 April 2021

ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันสำหรับคำถามที่ว่า ลาไปตรวจครรภ์จะใช้ลาอะไรกันแน่ บ้างก็ว่ายังไม่คลอด จะใช้สิทธิลาคลอดได้ไง 🤔

ถูกค่ะ ไม่เถียง แต่นั่นตามกฎหมายเก่าที่อาจจะนิยามไม่ชัดเจนเลยต้องมานั่งถกเถียงกัน

แต่พรบ.คุ้มครองแรงงาน ได้มีการแก้ไขใหม่ในมาตรา 41 โดยมีหลักว่า
“ จำนวนวันที่ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดได้ จากเดิม 90 วันเป็น 98 วัน และการลาเพื่อคลอดบุตรหมายความรวมถึงการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดด้วย ซึ่งหมายถึง วันที่ลูกจ้างลาไปตรวจครรภ์ก็ให้นับรวมใน 98 วันด้วย ” และมาตรา 59 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 เท่ากับค่าจ้างใน
วันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน การที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 นี้ นายจ้างอาจจำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ดังนั้น ใช้สิทธิให้ถูก ใช้สิทธิให้ดี ไม่มีปัญหาในอนาคตแน่นอนค่ะ💞

—————— 💙
ติดต่องานขอทราบค่าบริการ
คดีความ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ทาง
info@legalclinic.co.th