กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

PDPAถ้าสถานบริการเปิดเผย timeline เพื่ือมาตรการ COVID จะผิดไหม

12 April 2021

พอ covid ระลอกใหม่ล่าสุดมา เรื่องเปิดเผยทำรายการเดินทางของผู้ติดเชื้อดังกล่าว ก็เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงกันเป็นจำนวนมากทั้งในมุมที่ผู้ติด covid เองแจ้งว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ขอเปิดเผย รวมไปถึงสถานที่ต่างๆที่เปิดเผยไทม์ไลน์ ของผู้เข้าใช้บริการที่ติด covid เกิดเป็นประเด็นคำถามว่า

การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือTimeline ต้องขอความยินยอมหรือไม่ ถ้าไม่ขอความยินยอมจะผิดกฎหมาย PDPA หรือเปล่า???? ***กรณีกฎหมายบังคับใช้แล้ว****

คลินิกกฎหมายแรงงานมาไขข้องใจให้ฟังดังนี้ค่ะ

1. แม้ว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้มากมาย แต่เมื่อมีเรื่องฐานความยินยอม ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายมาเกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็จะอ้างว่าไม่ให้ความยินยอมไม่ได้ ก็เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องให้ความยินยอม
2. มาตรา 26 วรรค 1 (5) กำหนดข้อยกเว้นของการให้ความยินยอมไว้ว่า หากเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก็สามารถเปิดเผยได้

ดังนั้น หากมีหน่วยงานราชการขอให้กิจการห้าง ร้านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไทม์ไลน์ ของผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงว่าจะติด covid และ ผู้ให้บริการที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้ข้อมูลดังกล่าวก็อยู่ในข้อยกเว้น ไม่ต้องรับผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนบุคคลที่จงใจปกปิดประวัติการเดินทางที่จำเป็นในการสอบสวนโรค โควิด-19 ย่อมเข้าข่ายความผิดใน พรบ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
—————— 💙
ติดต่องานขอทราบค่าบริการ
คดีความ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ทาง
info@legalclinic.co.th