กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

PDPAกฏหมายแรงงานทำงานล่วงเวลาจริงแต่ลืมสแกนนิ้ว มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่

11 November 2020
คำถามนี้มีประเด็น
เกี่ยวกับความหลงๆลืมๆของแฟนเพจเราท่านหนึ่งที่ลืมสแกนนิ้วเวลาทำงานล่วงเวลาและนายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างทำงานล่วงเวลา จึงเกิดเป็นคำถามที่ว่า เมื่อนายจ้างสั่งให้ทำงานล่วงเวลาจริงและพนักงานก็ทำงานล่วงเวลาแล้วเพียงแค่ลืมสแกนนิ้ว จะตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าล่วงเวลาเลยหรือไม่
คลินิกกฎหมายแรงงานขอตอบดังนี้ค่ะ

1. อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 26/2527 ที่ศาลได้วินิจฉัยว่าแม้ว่าพนักงานจะไม่ได้ตอกบัตรลงเวลาทำงานก็จริงและไม่มีลายเซ็นรับรองของหัวหน้างานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการคำนวณค่าล่วงเวลา **แต่พนักงานก็มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลา เพราะระเบียบข้อบังคับเรื่องการสแกนนิ้วตอกบัตรหรือการเซ็นรับรองเพื่อเบิกจ่ายของหัวหน้างานนั้น เป็นเพียงวิธีการปฏิบัติการทำงานล่วงเวลา เพื่อเป็นหลักฐานและประโยชน์ในการคำนวณค่าล่วงเวลาเท่านั้น

2. ดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการสั่งให้พนักงานทำงานล่วงเวลาจริงและพนักงานทำงานล่วงเวลาจริงๆ บริษัทก็ไม่สามารถอ้างกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานเพื่อปฏิเสธการจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงาน
ถ้ายึดถือหลักสุจริตไว้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเองปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ ที่สำคัญการได้ร่วมงานกันยาวๆแบบที่สามารถไว้ใจกันและกันได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆของทั้งนายจ้างและลูกจ้างค่ะ 😊
——–💙
ติดต่อ​งาน​คดี บรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA รีวิวข้อบังคับทั้งไทย-อังกฤษ รวมถึง บรรยายด้านการพัฒนาทรัพยกรบุคคลเพื่อสร้างทัศนคติในการทำงาน​ได้ทาง
Labour.clinique@gmail.com​ นะคะ