กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานใบเตือนที่ไม่ได้ระบุว่า “ห้ามทำผิดซ้ำ” ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบ

22 August 2020
เจ็บแปลบขึ้นมาทันที หากลูกจ้างผิดจริง เตือนจริง แต่ยังต้องจ่ายค่าชดเชยอีก OMG!!
กรณีนี้ยังมีอยู่จริง แต่ไม่ใช่เพราะกฎหมายไม่เป็นธรรม แต่เป็นกรณีผู้ออกใบเตือนไม่ทราบองค์ประกอบของการเตือนที่จะทำให้เกิดผลต่างหาก
เป็นที่รู้กันอยู่เต็มอกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เค้าคุ้มครองใคร (ชื่อก็บอกเนอะ)

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างและตัวแทนนายจ้างทั้งหลาย​ที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อนำมาใช้ให้ถูกต้อง และไม่เสียสิทธิในฝั่งนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เจอลูกจ้างที่ไม่น่ารักบางราย ที่พร้อมทำทุกทางที่จะได้เงินจากบริษัท ยกเว้น..ทำงาน
ยกตัว​ อย่างให้ชัดเจนเลยดีกว่า กับฎ.694/2562
นายจ้างนำสืบได้ว่าลูกจ้างลาป่วยไม่สุจริต​ ลาและหยุดงานจำนวนมาก ละทิ้งหน้าที่ เกียจคร้านไม่ทำงาน ออกใบเตือนแจ้งลูกจ้างบอกพฤติกรรมว่าผิดอะไร บรรยายครบแต่ไม่ได้บอกว่า “ห้ามทำอีก”
ในกรณีเช่นนี้ เมื่อมีการทำซ้ำและเลิกจ้าง ศาลได้วินิจฉัยว่า แม้หนังสือเตือน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 (4) จะไม่ได้กำหนดรูปแบบเอาไว้ แต่โดยลักษณะทั่วไปของหนังสือเตือนต้องประกอบไปด้วย
1. ข้อเท็จจริง อย่างพอเพียงที่ทำให้ลูกจ้างทราบว่าตนเองกระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในข้อใด
2. ข้อความห้ามมิให้ลูกจ้างกระผิดในเรื่องเดียวกันอีก
ดังนั้น เมื่อพิจารณาใบเตือนของบริษัทแล้วล้วนแต่ มีการระบุไว้เฉพาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของลูกจ้างว่า ลาและหยุดงานจำนวนมาก ละทิ้งหน้าที่ เกียจคร้านไม่ทำงาน โดยไม่ปรากฏข้อความเตือนห้ามมิให้ทำซ้ำอีก
ถือว่าใบเตือนดังกล่ำวเป็นเพียงหนังสือแจ้งการกระทำผิดให้โจทก์ทราบเท่านั้น ไม่เข้าลักษณะ เป็นการตักเตือนเป็นหนังสือตามกฎหมาย การที่จำเลยเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดซ้ำใบเตือน ในความผิดวินัยที่มิใช่ร้ายแรง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จะยกมาเป็นเหตุไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้
จากตัวอย่างข้างต้น จึงยิ่งตอบย้ำให้เห็นว่ากระบวนการขั้นตอนในการบริหารแรงงาน และปฏิบัติตามกฎหมายสำคัญเพียงใด​ และที่สำคัญ ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว
ดังนั้น เพื่อให้รู้ชัดในกฎหมายแรงงานและการบริหารการจ้าง​ ทำได้ง่ายมาก เพียงแค่กดติดตามเพจคลินิกกฎหมายแรงงานและอ่านในทุกวัน เท่านี้ก็ได้เกร็ดความรู้ไว้ใช้งานแล้วค่ะ
—————💙
ส่วนใครขี้เกียจจำ ไม่อยากอ่าน ง่ายมากกว่าเดิมอี๊ก
เพราะทางเราให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะ​ 😛
ติดต่องานและสอบถามค่าบริการได้ทาง​
Labour.clinique@gmail.com