กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลาออกกระทันหัน นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

22 August 2020
ตามหลักกฎหมาย แม้การลาออกนั้นลูกจ้างสามารถแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวได้ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากนายจ้าง

แต่อย่างไรก็ตาม หากการลาออกโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของลูกจ้าง ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างก็ถูกฟ้องได้
มีตัวอย่าง ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 10614/2558
ลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้นายจ้างเตรียมการสรรหาคนมาทำงานแทน การที่ลูกจ้างลาออก หากทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้าง
โดยคดีนี้ ศาลแรงงานตัดสินให้ลูกจ้างที่ลาออกไม่ถูกต้องจ่ายค่าเสียหายให้นายจ้างจำนวน 8,500 บาท (จากที่นายจ้างฟ้อง 570,082 บาท )
ฉะนั้น หากลูกจ้างคิดจะลาออก ก็ควรบอกกล่าวให้นายจ้างได้ทราบด้วย เช่นเดียวกับที่นายจ้างจะเลิกจ้างก็ต้องบออกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเช่นกัน
ไปลามาไหว้​ สบายใจ​ ไม่เสียหาย​นะคะ แต่ถ้าใครเสียหายมีข้อพิพาทใดๆและมองหาทนายความ.. ก็นะ… คิดถึงฉันสักครั้งถ้าไม่ได้คิดถึงใคร​ 💙
———————💞
ติดต่องานและสอบถามค่าบริการได้ทาง​
Labour.clinique@gmail.com