กรุณารอสักครู่

 

บริการของเราบริการด้านทะเบียน

บริการด้านทะเบียน

เราให้บริการด้านงานทะเบียนบริษัท การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ รวมถึงการติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการทุกประเภท

บริการด้านงานทะเบียนบริษัท
การจดทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อมูลบริษัท และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ผู้ถือหุ้น เอกสารการประชุม เป็นต้น
บริการด้านงานเอกสารราชการ
บริการติดต่อเพื่อดำเนินการกับหน่วยงานราชการ
บริการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
บริการติดต่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ