กรุณารอสักครู่

 

บริการของเราบริการด้านคดีแพ่ง

บริการด้านคดีแพ่ง

ข้อมูลงานบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคดีความด้านคดีแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง ที่เรียกว่าคดีมีข้อพิพาท รวมถึงคดีที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิของตน ตัวอย่างคดีทางแพ่ง เช่น คดีเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา คดีผิดสัญญาซื้อขาย คดีผิดสัญญาเช่าซื้อ คดีจ้างทำของ คดีละเมิด คดีเกี่ยวกับทรัพย์คดีกู้ยืม เงินคดีจำนอง คดีมรดก เป็นต้น