กรุณารอสักครู่

 

นายพัฒนพงษ์ ศิริทัตธำรง

นายพัฒนพงษ์ ศิริทัตธำรง

ทนายความประจำบริษัท

ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 2345/2562

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Master of Laws with Merit in International Trade Law, University of East Anglia
  • Master of Laws with Merit in Internation Intellectual Property Law, Queen Mary University of London
  • ใบอนุญาตว่าความ, สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  1. ตรวจสอบ/ร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เช่น license agreement, franchise agreement
  2. แปลและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย
  3. ที่ปรึกษา/ให้ความเห็นทางกฎหมาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  5. คดีแพ่ง ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
  6. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ